خدمات

ارتودنسی ثابت

در اين مرحله از درمان ،هدف ،حرکت دندانها و اصلاح روابط دندانهای دو فک با هم می باشد.در اين مرحله نگينهايی بر روی دندانها چسبانده می شود که اصطلاحا براکت نام دارند و يک سيم از بين اين براکتها گذرانده می شود که با کشهای ظريفی که به دور براکتها انداخته می شود(و می توانند رنگی باشند) در جای خود ثابت می شوند.


در اين مرحله از درمان ،هدف ،حرکت دندانها و اصلاح روابط دندانهای دو فک با هم می باشد.در اين مرحله نگينهايی بر روی دندانها چسبانده می شود که اصطلاحا براکت نام دارند و يک سيم از بين اين براکتها گذرانده می شود که با کشهای ظريفی که به دور براکتها انداخته می شود(و می توانند رنگی باشند) در جای خود ثابت می شوند.اين کشها هر جلسه تعويض می شوند ولی سيمها ممکن است هر جلسه عوض نشود و براکتها هم که تا پايان درمان باقی می مانند.اين درمان برخلاف درمانهای متحرک، وابسته به همکاری بيمار نيست.البته مراقبتهای خاصی بايد انجام شود از جمله اينکه در تمام طول درمان که حدود 15-20 ماه (گاهی تا 24 ماه)طول می کشد،نبايد بيمار غذاهای با قوام سفت مثل ته ديگ ، بلال ، زيتون و …. استفاده کند.در غير اينصورت براکت از دندان جدا می شود که مستلزم چسباندن براکت جديدی می باشد که باعث طولانی شدن درمان و اسيب به دندان می شود.ازنظر بهداشتی نيز نياز به مراقبتهای خاص و کامل توسط بيمار می باشد تا از ايجاد پوسيدگی و تغيير رنگ دندانها جلوگيری شود.
امکان حرکت دندانها در هر سنی به شرط سلامت لثه و بافتهای نگهدارنده دندان وجود دارد گرچه با افزايش سن مختصری سرعت حرکت دندان کاهش می يابد.
گاهی به دليل عدم همخوانی اندازه فک ودندانها ويا وجود مشکلهای فکی متوسط که امکان جفت شدن قابل قبول دندانها را ميسر نمی کند (وقتی بيمار بعد بلوغ مراجعه کرده و امکان اصلاح روابط فکی نيست و تمايل به جراحی نيز وجود ندارد)،بايد از دندانهای دائمی بيمار کشيده شود .
معمولا دو دندان اسيای کوچک بالا يا چهار دندان اسيای کوچک بالا و پايين کشيده می شوند . البته بسته به شرايط ممکن است دندانهای ديگر از جمله يک دندان ثنايا ( دندان جلو )پايين کشيده شود ؛ اما به عنوان يک قانون هرگز نبايد دندانهای نيش کشيده شوند ( حتی اگر کاملا بيرون زده باشد بايد دندان پشتی کشيده شود و دندان نيش به جای خود حرکت داده شود)
فواصل ايجاد شده در اثر کشيدن دندانها با حرکت ساير دندانها در پايان درمان به طور کامل بسته شده و بيمار هيچ مشکلی از نظر زيبايی ، جويدن ويا تکلم نخواهد داشت.
گاهی بعد از کشيدن دندانهای گفته شده و حرکت ساير دندانها ، فضا برای رويش دندانهای عقلی که در مسير رويشی مناسبی باشند ،مهيا میشود ؛ بنابراين اگر تصميم به درمان ارتودنسی داريد در کشيدن دندانهای عقل خود عجله نکنيد مگر اينکه دکتر متخصص ارتودنسی تجويز کند.
ذکر اين نکته نيز مهم است که بايد بدانيد که کشيدن دندان  عقل باعث مرتب شدن دندانهای جلو نشده و از فضای دندان عقل نمی توان برای منظم کردن دندانهای نيش و قدامی استفاده کرد.برای همين گاهی  علاوه بر کشيدن دندانهای عقل با مسير رويشی نامناسب بايد  دندانهای اسيای کوچک را نيز برای منظم کردن ساير دندانها کشيد. بار ديگر متذکر می شوم که اگر قصد درمان ارتودنسی داريد حتما بايد کشيدن هر دندانی با نسخه مکتوب متخصص ارتودنسی انجام دهيد.