ارتودنسی همراه با جراحی فک

ارتودنسی همراه با جراحی فک

در درمانهای ارتودنسی به دو ساختار اسکلت صورت ( استخوان فکین) و دندانها توجه می شود .در صورتیکه ساختار اسکلت فکین مشکل داشته باشد امکان جفت شدن مناسب و ایده ال دندانها (اصطلاحا اکلوژن مناسب) فراهم نخواهد شد و باطبع از نظر زیبایی صورت نیز مشکلاتی وجود خواهد داشت.

در درمانهای ارتودنسی به دو ساختار اسکلت صورت ( استخوان فکین) و دندانها  توجه می شود .در صورتیکه ساختار اسکلت فکین مشکل داشته باشد امکان جفت شدن مناسب و ایده ال دندانها (اصطلاحا اکلوژن مناسب) فراهم نخواهد شد و باطبع از نظر زیبایی صورت نیز مشکلاتی وجود خواهد داشت.
در سنین پیش از بلوغ امکان اصلاح ساختار اسکلت فکین با پلاکهای متحرک وجود دارد اما در سنین بالا که تکامل استخوانها کامل شده ، برای اصلاح ساختار اسکلت نیاز به انجام جراحی فک در کنار درمان ارتودنسیدندانها وجود دارد. البته در هر سنی امکان حرکت دندانها وجود دارد و در صورتیکه تقریبا روابط فکی قابل قبول وجود داشته و بیمار از نظر زیبایی ظاهری صورت خود مشکلی نداشته باشد ؛ تنها با درمانهای ارتودنسی مشکل بیمار مرتفع می شود.
در مواردی که مشکل فکی شدید باشد و یا بیمار تمایل به تغییر در ظاهر صورت خود را داشته باشد ،نیاز به انجام جراحی فک می باشد که توسط جراح فک و صورت انجام می شود. روند درمان بدین صورت است که ابتدا باید درمان ارتودنسی برای بیمار انجام شود تا دندانها مرتب شده و مهمتر از آن رابطه مناسبی بین دندانهای بالا و پایین ایجاد شود تا در اتاق عمل که فکها ( یک فک و یا دو فک بسته به نوع مشکل) توسط جراح جابجا می شود ،با توجه به رابطه دندانها به صورت مناسبی در جای مناسب خود قرار گرفته و تثبیت شوند. پس از حدود ۴- ۶ هفته بعد جراحی درمان ارتودنسی بیمار ادامه پیدا می کند تا رابطه نهایی دندانهای بالا و پایین به صورت کاملا ایده ال به دست آید.
در واقع درمان ارتودنسی بیمار دو مرحله است : مرحله اول پیش از جراحی که بسته به مشکل بیمار بین ۶ تا ۱۲ ماه طول می کشد و مرحله دوم پس از جراحی که حدود ۶ تا ۹ ماه طول می کشد.