حین درمان

اکنون که درمان شما آغاز شده باید صبور باشید و در تمام مراحل درمان تا پایان کار همچون روز نخست در حفظ و نگهداری دستگاههای خود و رعایت بهداشت کوشا بوده و به مواردی که در هر جلسه به شما گفته می شود دقت کرده و در وقتهای خود به صورت منظم حضور یابید.

درمانهای متحرک

شما نباید در درمان ارتودنسی متحرک عجول باشید ، در صورتیکه پلاک  شما پیچدار باشد، با هر بار باز کردن پیچ تنها ۰.۲۵ میلی متر پلاک بزرگتر شده وباعث افزایش ابعاد فک یا حرکت دندانها می شود .

در صورتیکه هفته ایی دو بار پیچ را باز می کنید در واقع ماهی ۲ میلیمتر تغییرات ایجاد می شود. در این مواقع ممکن است فاصله ایی بین دندانها (به ویژه دندانهای جلو) ایجاد شود که اصلا نگران کننده نبوده و نشانه پاسخ مناسب فکها می باشد یعنی فک بخوبی به پلاک پاسخ داده و بزرگ شده است.همچنین با هر بار باز کردن پیچ مقداری درد احساس می شود.

درمانهای متحرک برای کودکان چون باید با توجه به وضعیت رشدی فکین ، پاسخ فکها به پلاک و همکاری کودک ادامه یابد امکان ایجاد تغییراتی در پلاک یا روند درمان وجود دارد. همچنین ممکن است به پلاکهای دیگری هم نیاز باشد.

تا زمان رویش اکثر دندانهای دائمی و پایان بلوغ و تثبیت وضعیت فکین باید نتایج درمانهای متحرک با استفاده شبانه از پلاکها یا تمهیدات دیگر حفظ شود.

در جلسات معاینه خود که بین ۴-۶ هفته یکبار است ، روند پیشرفت درمان و وضعیت پلاک چک می شود .پلاک شما در بین جلسات مقداری لق می شود که در جلسه معاینه دوباره سفت می شود.

در مجموع جلسات معاینه شما بیش از چند دقیقه طول نخواهد کشید.به توصیه هایی که در هر جلسه در مورد روند سفت کردن پیچ دستگاه و زمان استفاده از آن داده می شود توجه کنید.
تنها در وعده های اصلی غذا و حداکثر یک میان وعده پلاک را از دهان خارج کنید( مگر اینکه در جلسات معاینه توصیه دیگری به شما شده باشد).

اگر چند روز پلاک را در دهان نگذارید ممکن است دیگر پلاک شما در دهانتان قرار نگیرد که دلیل آن مقداری برگشت نتایج و عدم تطابق پلاک با دهان است . در این موارد می توانید بدون وقت مراجعه کنید تا پلاک شما تنظیم شود.

درمانهای ثابت

در درمان ارتودنسی خود نباید عجول باشید. دندانها ماهی ۱.۵-۱ میلیمتر حرکت می کنند که در بعضی مقاطع درمانی چندان برای شما مشهود نخواهد بود.

در مواردی که دندان شما کشیده شده است ،در چند جلسه اول سایر دندانها باید در محل درست خود قرار داده شوند و سپس شروع به حرکت دندانها برای بستن فضای دندان کشیده شده ،کرد.
شما باید در مقاطع ۵-۴ هفته یکبار ویزیت شوید.در هر جلسه بعد از سفت کردن سیمها و فعال کردن کشها و فنر ها مقداری  درد احساس می شود که به مرور در هفته اول کاهش می یابد. بعد از ۱۴-۱۰ روز از ویزیت شما تقریبا دیگر درد و فشاری حس نمی کنید .فاصله زمانی باقیمانده تا جلسه بعدی صرف التیام بافتهای نگهدارنده دندانها می شود.

گاهی در بین جلسات معاینه به دلیل حرکت دندانها ممکن است مقداری انتهای سیمها از انتها خارج شده و باعث احساس تیزی و آزار گونه شما شود که در اینصورت می توانید بدون وقت مراجعه کنید تا انتهای سیم کوتاه شود.
در رعایت بهداشت خود به ویژه استفاده از مسواک بین دندانی کوشا باشید. از خوردن غذاهای سفت و سخت پرهیز کنید و مراقب براکتهای خود باشید.