مخصوص بیماران

حین درمان

اکنون که درمان شما آغاز شده بايد صبور باشيد و در تمام مراحل درمان تا پايان کار همچون روز نخست در حفظ و نگهداری دستگاههای خود و رعايت بهداشت کوشا بوده و به مواردی که در هر جلسه به شما گفته می شود دقت کرده و در وقتهای خود به صورت منظم حضور يابيد.


درمانهای ثابت

در درمان ارتودنسی خود نبايد عجول باشيد. دندانها ماهی 1.5-1 ميلیمتر حرکت می کنند که در بعضی مقاطع درمانی چندان برای شما مشهود نخواهد بود.

در مواردی که دندان شما کشيده شده است ،در چند جلسه اول ساير دندانها بايد در محل درست خود قرار داده شوند و سپس شروع به حرکت دندانها برای بستن فضای دندان کشيده شده ،کرد.
شما بايد در مقاطع 5-4 هفته يکبار ويزيت شويد.در هر جلسه بعد از سفت کردن سيمها و فعال کردن کشها و فنر ها مقداری  درد احساس می شود که به مرور در هفته اول کاهش می يابد. بعد از 14-10 روز از ويزيت شما تقريبا ديگر درد و فشاری حس نمی کنيد .فاصله زمانی باقيمانده تا جلسه بعدی صرف التيام بافتهای نگهدارنده دندانها می شود.

گاهی در بين جلسات معاينه به دليل حرکت دندانها ممکن است مقداری انتهای سيمها از انتها خارج شده و باعث احساس تيزی و آزار گونه شما شود که در اينصورت می توانيد بدون وقت مراجعه کنيد تا انتهای سيم کوتاه شود.
در رعايت بهداشت خود به ويژه استفاده از مسواک بين دندانی کوشا باشيد. از خوردن غذاهای سفت و سخت پرهيز کنيد و مراقب براکتهای خود باشيد.


درمانهای متحرک

شما نبايد در درمان ارتودنسی متحرک عجول باشيد ، در صورتيکه پلاک  شما پيچدار باشد، با هر بار باز کردن پيچ تنها 0.25 ميلی متر پلاک بزرگتر شده وباعث افزايش ابعاد فک يا حرکت دندانها می شود .

در صورتيکه هفته ايی دو بار پيچ را باز می کنيد در واقع ماهی 2 میليمتر تغييرات ايجاد می شود. در اين مواقع ممکن است فاصله ايی بين دندانها (به ويژه دندانهای جلو) ايجاد شود که اصلا نگران کننده نبوده و نشانه پاسخ مناسب فکها می باشد یعنی فک بخوبی به پلاک پاسخ داده و بزرگ شده است.همچنين با هر بار باز کردن پيچ مقداری درد احساس می شود.

درمانهای متحرک برای کودکان چون بايد با توجه به وضعيت رشدی فکين ، پاسخ فکها به پلاک و همکاری کودک ادامه يابد امکان ايجاد تغييراتی در پلاک يا روند درمان وجود دارد. همچنين ممکن است به پلاکهای ديگری هم نياز باشد.

تا زمان رويش اکثر دندانهای دائمی و پايان بلوغ و تثبيت وضعيت فکين بايد نتايج درمانهای متحرک با استفاده شبانه از پلاکها يا تمهيدات ديگر حفظ شود.

در جلسات معاينه خود که بين 4-6 هفته يکبار است ، روند پيشرفت درمان و وضعيت پلاک چک می شود .پلاک شما در بين جلسات مقداری لق می شود که در جلسه معاينه دوباره سفت می شود.

در مجموع جلسات معاينه شما بيش از چند دقيقه طول نخواهد کشيد.به توصيه هايی که در هر جلسه در مورد روند سفت کردن پيچ دستگاه و زمان استفاده از آن داده می شود توجه کنيد.
تنها در وعده های اصلی غذا و حداکثر يک ميان وعده پلاک را از دهان خارج کنيد( مگر اينکه در جلسات معاينه توصيه ديگری به شما شده باشد).

اگر چند روز پلاک را در دهان نگذاريد ممکن است ديگر پلاک شما در دهانتان قرار نگيرد که دليل آن مقداری برگشت نتايج و عدم تطابق پلاک با دهان است . در اين موارد می توانيد بدون وقت مراجعه کنيد تا پلاک شما تنظيم شود.