مخصوص بیماران

چگونه بهداشت دندان های ارتودنسی شده را رعايت کنیم؟

اکنون که شما براکت دارید ضروری است که بهداشت دهان خوبی را در تمام مدت درمان داشته باشید.براکت ها، سیم ها ، بند ها و نگهدارنده ها همگی می توانند ذرات غذا را نگهدا شته و باعث پوسيدگی يا تغيير رنگ دندانها شود.مسواک زدن دندان ها ترجیحا بعد از هر وعده ی غذایی و حد اقل دو بار در روزمی باشد.شما برای حفظ بهداشت دهان خود به وسایلی مانند مسواک مخصوص ارتودنسی ، مسواک يا برس بین دندانی ،نخ دندان و دهانشويه ها نیاز دارید.


مسواک زدن

برای اينکه تمام دندانها تميز شود ، بايد طبق روالی منظم مسواک زده شود . همان طور که می دانيد دندانها به غير از سطوح در تماس با هم که بايد با نخ دندان تميز شود دارای سه سطح بيرونی ( سمت گونه ) ، سمت درونی ( سمت زبان يا کام ) و سطح رويی يا جونده ( که جويدن را انجام می دهد) می باشد.
– مسواک زدن را مثلا به اين صورت شروع می کنيد که از سطح بيرونی دندانهای با لا از آخرين دندان سمت چپ اغاز گشته و بعد از تميز شدن اين ناحيه مطایق روشی که در ذيل آمده ، مسواک را کمی جلو آورده و ناحيه دوم تميز می شود ، جلو آوردن مسواک نبايد زياد باشد به نحوی که ناحیه دوم با اول همپوشانی داشته باشد.به همين ترتيب تمام سطح بيرونی دندانهای بالا تميز شده و بعد سطح داخلی دندانهای بالا به همين ترتيب از سمت چپ تا آخرين دندان سمت راست تميز می شود. در پايان سطح جونده دندانهای بالا باز هم با همان ترتيب تميز می گردند.در مورد دندانهای پايين نيز همين مراحل انجام می شود

روش مسواک زدن صحيح دندانهای دارای براکت


مرحله4

مسواک زدن دندان های فک پایین  از محل تماس دندان و لثه به سمت بالا شروع و مانند فک بالا ادامه می یابد. در انتها برای تمیز شدن زبان می توانید زبان به به آرامی از عقب به جلو مسواک نمایید.


مرحله3

در این مرحله سطح داخلی دندانها تمیز می شود.با قرار دادن مسواک به طور مایل و با حرکات لغزشی با دامنه ی کوتاه این عمل را انجام دهید.


مرحله2

جهت نفوذ الیاف مسواک به شیار بین لثه ودندان لازم است از حرکات لغزشی با دامنه کوتاه یا حرکات چرخشی به مدت 10 ثانیه برای هر دندان استفاده نمائید.


مرحله1

ابتدا به اندازه ی یک نخود خمیر دندان روی مسواک خشک قرار دهید ،مسواک زاویه 45 درجه باسطح خارجی دندان داشته و جهت الیاف مسواک به سمت براکت ها باشد.

نخ دندان

استفاده از نخ دندان برای تمیزکردن سطوح بین دندان ها حداقل یکبار در روز ضروری است البته از نظر اولويت بعد از مسواک معمولی و مسواک بين دندانی قرار دارد .برای این منظور 30 سانتی متر از نخ بریده و طبق دستورات زیر عمل نمائید.
Superfloss که دارای دو قسمت نازک سفت و خشک و قسمت ضخیم تر اسفنجی و نرم می باشد.از قسمت نازک برای گذراندن نخ از زیر سیم و از قسمت دیگر برای نخ زدن استفاده می شود.

روش نخ کشیدن دندان ها


مرحله4

نخ را تا زیر لثه و بر روی دو دندان مجاور حرکت داده شود.در هر ناحيه تماس دو سطح وجود دارد که مربوط به دو دندان مجاور می باشد و اين دو ناحيه با دو جهت حرکتی مخالف هم تميز می شوند.


مرحله3

نخ را تا زیر لثه و بر روی دو دندان مجاور حرکت داده شود.هرگز نخ دندان را به صورت حرکت اره ايی روی لثه نکشيد. هدف تميز شدن دو سطح دندانی مجاور هم می باشد.


مرحله2

با گرفتن دوطرف نخ دندان با انگشت دودست به ارامی نخ را در بین دندانها کشیده و خیلی ملایم آنرا بر روی سطح دندان به بالا و پائین حرکت دهید .


مرحله1

انتهای نازک و سفت از بین فضای دندان و اپلاینس ارتودنسی عبور دهید.


برس بین دندانی:

وسیله  مفید و بسيار مهم  برای تمیز نمودن نواحی دندانی در زیر سیم و اطراف براکتها می باشد.از این وسیله به اهستگی و با دقت مطابق شکل استفاده نمائید.بايد سمت چپ و راست براکتها به صورت تک به تک حتما تميز شود که مسواک از بالا پايين سيم عبور داده شده و با حرکت رفت و برگشتی به بالا و پایین سطح دندان در مجاورت براکت تميز می شود. در صورتيکه سطح بالا و پايينی براکت نيز با اين مسواک تميز شود بسيار عالی خواهد بود. بعد از مدتی استفاده از اين مسواکها پرزهای سر آن تخريب می شود که بايد تعويض شوند ( بين 2-1 ماه)
شستشوی دهان:

استفاده از دهانشويه مخصوص ارتودنسی به نام Orthokin  هر شب پيشنهاد می شود بدين صورت که بعد از مسواک زدن و اتمام  تمام کارهای بهداشتی از اين دهانشويه استفاده کنيد و بعد از آن ديگر دهان خود را با اب نشسته و هيچ چيزی ديگر نخورده و نياشاميد. البته می توان از دهانشويه های ديگر نيز استفاده کنيد.در مورد نحوه استفاده از دهانشويه ها حتما به دستورالعمل آن توجه کنيد.
البته استفاده از برخی دهانشویه ها مثل کلرهگزيدين در موارد خاص مانند مشکلات لثه ای ،زخم های دهانی و یا خطرپوسیدگی تجویز می شوند که حتما بايد با تجويز دندانپزشک باشد.

استفاده از دهانشويه آب نمک رقيق و ماساژ لثه ومخاط داخل دهان نيز حداقل روزی يکبار توصيه می شود.