فک پایین

در صورتیکه بیمار مشکل فکی داشته باشد حتما باید قبل بلوغ یا حداکثر تا ۶ ماه بعد بلوغ تحت درمان با پلاکهای متحرک قرار گیرد که اصطلاحا درمانهای ارتوپدیک یا درمانهای فاز اول گفته می شود. در صورت عدم انجام این درمانها درزمان مناسب در آینده نیاز به درمانهای جراحی فک خواهد بود.

بزرگی فک پایین

این مورد که شاید آنرا بتوان سخت ترین مشکل فکی قلمداد کرد، خیلی به درمانهای متحرک پاسخ نمی دهد.در گذشته از درمانهایی مثل چانه بند استفاده میشد که مشخص گردیده توانایی چندانی در جلوگیری از رشد زیاد فک پایین ندارد وتنها فک پایین را به عقب چرخانده و باعث دراز شدن صورت بیمار میشود.

در صورتیکه واقعا این بیماران زمینه ژنتیکی برای رشد زیاد فک پایین را در خانواده داشته باشند در نهایت در سن ۱۸ سالگی نیاز به درمانهای جراحی فک خواهند داشت .

کوچکی فک پایین

در این موارد از پلاکهای دو فکی استفاده می شود (اصطلاحا دستگاههای فانکشنال یا درمانهای فانکشنال) که با کمک سطوح شیبداری که دارند باعث هدایت فک پایین به جلو وتحریک رشد فک پایین میشود تا به اندازه و جایگاه طبیعی خود برسد.