مخصوص بیماران

موارد اورژانسدرمانهای ثابت

در صورتيکه يکی از براکتهای شما از دندان جدا شده ( اصطلاحا شکسته ) ، اگر باعث ناراحتی واذيت شما می شود ،، بايد در اولين فرصت با مطب تماس گرفته و تقاضای وقت اورژانس کنيد؛ اما اگر آزردگی ايجاد نمی کند نيازی به مراجعه اورژانس نمی باشد و مشکلی برای دندانهايتان ايجاد نمی شود.
اگر تيزی انتهای سيمها باعث آزار و اذيت شما می شود نيز بايد در اولين فرصت با مطب تماس گرفته و تقاضای وقت اورژانس کنيد. البته مقداری آزردگی گونه و لبها در اثر براکتها طبيعی بوده و با قرقره آب نمک رقيق و ماساژ مخاطات با دست تميز بهبود می يابد

 


درمانهای متحرک

در صورتيکه پلاک خود را گم کرده و يا پلاکتان شکسته ، بايد در اولين فرصت با مطب تماس گرفته و تقاضای وقت اورژانس کنيد . همچنين اگر به هر دليلی پلاکتان در دهانتان به درستی قرار نمی گيرد نيز همين گونه است . البته توجه داشته باشيد که بين جلسات ويزيت مقداری پلاک شما در دهانتان شل می شود که طبيعی بوده و در جلسات ويزيت ماهيانه تنظيم و سفت می شود.