موارد اورژانس

درمانهای متحرک

در صورتیکه پلاک خود را گم کرده و یا پلاکتان شکسته ، باید در اولین فرصت با مطب تماس گرفته و تقاضای وقت اورژانس کنید . همچنین اگر به هر دلیلی پلاکتان در دهانتان به درستی قرار نمی گیرد نیز همین گونه است . البته توجه داشته باشید که بین جلسات ویزیت مقداری پلاک شما در دهانتان شل می شود که طبیعی بوده و در جلسات ویزیت ماهیانه تنظیم و سفت می شود.

درمانهای ثابت

در صورتیکه یکی از براکتهای شما از دندان جدا شده ( اصطلاحا شکسته ) ، اگر باعث ناراحتی واذیت شما می شود ،، باید در اولین فرصت با مطب تماس گرفته و تقاضای وقت اورژانس کنید؛ اما اگر آزردگی ایجاد نمی کند نیازی به مراجعه اورژانس نمی باشد و مشکلی برای دندانهایتان ایجاد نمی شود.
اگر تیزی انتهای سیمها باعث آزار و اذیت شما می شود نیز باید در اولین فرصت با مطب تماس گرفته و تقاضای وقت اورژانس کنید. البته مقداری آزردگی گونه و لبها در اثر براکتها طبیعی بوده و با قرقره آب نمک رقیق و ماساژ مخاطات با دست تمیز بهبود می یابد.