هزینه ارتودنسی

هزینه ارتودنسی

هزینه درمانهای ارتودنسی بستگی به میزان مشکل و نوع درمان دارد.
در صورتیکه درمانهای مرحله اول با پلاکهای متحرک انجام شود هزینه درمان کمتر خواهد بود ، البته بسته به شدت مشکل و تعداد پلاکهای مورد استفاده مقداری این هزینه متغیر خواهد بود . حدود ۳۰ درصد این هزینه در ابتدا پرداخت شده و مابقی ظرف ۶ ماه باید تسویه شود .

توصیه های عمومی

– محاسبه هزینه

– بررسی زمان ملاقات

– مدیریت تاریخ و زمان ملاقات

– به موقع رسیدن

– پایان ملاقات

هزینه ارتودنسی

هزینه درمانهای ارتودنسی بستگی به میزان مشکل و نوع درمان دارد. در صورتیکه درمانهای مرحله اول با پلاکهای متحرک انجام شود هزینه درمان کمتر خواهد بود ، البته بسته به شدت مشکل و تعداد پلاکهای مورد استفاده مقداری این هزینه متغیر خواهد بود . حدود ۳۰ درصد این هزینه در ابتدا پرداخت شده و مابقی ظرف ۶ ماه باید تسویه شود . البته در اکثر موارد درمانهای فاز اول بیش از این مدت (گاها تا ۲ سال ) طول می کشد(چون تا رویش تمام دندانهای دائمی باید بیمار تحت کنترل بوده و اقدامات لازم انجام شود) که دیگر نیاز به پرداخت هزینه اضافی در این مرحله از درمان نمی باشد. پس از رویش تمام دندانهای دائمی درمانهای مرحله دوم که همان درمانهای ثابت ارتودنسی است انجام می شود .البته در صورتیکه افراد در سنین بالاتر مراجعه کرده باشند مستقیما وارد این مرحله از درمان می شوند. درمانهای ثابت ارتودنسی حدود ۱۸-۲۴ ماه طول کشیده و هزینه های بالاتری نسبت به درمانهای متحرک دارند .در این درمانها نیز ۳۰ درصد هزینه در ابتدا و مابقی به صورت اقساط ظرف یک سال پرداخت می شود. الباقی درمان بدون دریافت هزینه انجام خواهد شد.در صورت انجام درمانهای ارتودنسی نامرئی با براکتهای سرامیکی مقداری هزینه درمان ارتودنسی ثابت افزایش خواهد یافت.