مخصوص بیماران

پس از درمان

با تبريک به شما که مرحله اصلی درمان خود را به پايان رسانديد، برای حفظ نتايج درمان به وجود آمده و جلوگيری از برگشت نتايج درمان ، توجه به مرحله درمانهای نگهدارنده بسيار مهم است.


هدف از اين مرحله در واقع آداپته کردن لثه و بافتهای نگهدارنده دندان با وضعيت جديد است . از آنجاييکه لثه بافتهای نگهدارنده دندانها مثل کش می ماند بعد از درمان ثابت مدتی زمان نياز است تا اين بافتها خود را در وضعيت جديد بازسازی کرده و جلوی برگشت نتايج گرفته شود.

در اين مرحله بسته به نوع مشکل اوليه بيمار،همکاری و خواست بيمار نوع نگهدارنده(يا اصطلاحا ريتينر) انتخاب می شود. نوع معمول نگهدارنده ،پلاکهای متحرک است که برای فک بالا و پايين به صورت جداگانه تهيه می شود.

اين پلاکها بايد در 3-4 ماه اول به صورت 24 ساعته جز زمان غذا خوردن استفاده شود و بعد از آن تا 12 ماه به صورت شبانه استفاده شود و پس از آن به مرور استفاده از پلاک قطع شود البته به شرطی که وضعيت دندانهای عقل مشخص شده باشد و رشد بيمار نيز تقريبا به طور کامل تمام شده باشد.


نوع ديگر نگهدارنده که اصطلاحا نگهدارنده ثابت ناميده می شود در واقع سيم نازکی است که از سطح داخلی دندانها با مواد همرنگ دندان چسبانده می شود که در اکثر مواقع برای دندانهای جلو و برای فک پايين استفاده می شود.استفاده از اين نگهدارنده در فک بالا چندان توصيه نمیشود زيرا لبه دندانهای جلو پايين به آنها ضربه زده و باعث کنده شدن آن بعد مدتی می شود.

اين نگهدارنده ها گاهی بايد در مشکلات خاصی مادام العمر استفاده شود . در ساير موارد بعد از حداقل 18 ماه میتوان آنرا برداشت البته باز هم  به شرطی که وضعيت دندانهای عقل مشخص شده باشد و رشد بيمار نيز تقريبا به طور کامل تمام شده باشد. در مورد اين نگهدارنده حفظ بهداشت  دندانهايی که نگهدارنده روی آنها چسبانده شده بسيار مهم خواهد بود.

نوع آخر و جديد نگهدارنده ها استفاده از پوسته های شفاف نازکی است که تنها روی دندانها قرار می گيرد و فاقد بخشهای اضافی روی سقف دهان و کناره های زبان است .

هنگام استفاده از اين پلاکها ، اصلا مشخص نبوده و بيمار راحت است هرچند مختصری روی تکلم بيمار تاثير خواهد داشت.روند استفاده از اين نگهدارنده نيز مشابه پلاکهای متحرک می باشد بدين صورت که بايد در 3-4 ماه اول به صورت 24 ساعته جز زمان غذا خوردن استفاده شود و بعد از آن تا 12 ماه به صورت شبانه استفاده شود و پس از آن به مرور استفاده از پلاک قطع شود البته به شرطی که وضعيت دندانهای عقل مشخص شده باشد و رشد بيمار نيز تقريبا به طور کامل تمام شده باشد.