متخصص ارتودنسی

دکتر محمد بهناز

من محمد بهناز متولد اسفند ماه 1357 ،دوران تحصيل خود را در دبیرستان مفيد گذراندم و در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره عمومی خود را با کسب رتبه دوم به پايان رساندم .پس از خدمت سربازی ،دوره تخصص ارتودنسی خود را در دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی گذرانده و دانشنامه بورد تخصصی رشته ارتودنسی را با کسب رتبه دوم آزمون عملی دريافت کردم .هم اکنون علاوه بر تدريس در دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ،در مطب و کلينيک بهفر مشغول به انجام درمان های تخصصی ارتودنسی شامل اصلاح بی نظمی دندانها و ناهنجاری های فک ها ( با روش ارتوپدی و یا جراحی ) می باشم. • دکترای دندانپزشکی عمومی از  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سال اخذ مدرک دندانپزشکی عمومی :1382 با رتبه دوم کل دوره تحصيل
 • عضو انجمن استعدادهای درخشان دانشگاه تهران و مسئول روابط عمومی کانون انديشه های پويا دانشگاه تهران
 • کسب رتبه سوم ازمون ورودی تخصصی رشته ارتودنسی
 • اخذ مدرک دکترای تخصصی ارتودنسی و بورد تخصصی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • انجام درمانهای تخصصی ارتودنسی از سال  1387


رزرو وقت ملاقات با دکتر بهناز

ساعات کار
دکتر بهناز

رزومه رسمی

 • سابقه فعاليتهای آموزشی
 • سابقه فعاليتهای اجرايي
 • سابقه فعاليتهای پژوهشی
 • عضو هيئت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی از سال 90
 • مدرس در چند دوره بازاموزی برگزار شده توسط انجمن دندانپزشکی ايران و سازمان نظام پزشکی
 • مدرس کلاسهای رزيدنتی موسسه پارسه
 • مدير روابط عمومی کانون انديشه های پويا (استعدادهای درخشان ) دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 80- 81
 • همکاری در برگزاری ششمين کنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران به عنوان هيئت اجرايی در سال 1386
 • رزيدنت ارشد و مسئول رزيدنتهای بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهيد بهشتی
 • مدير گروه بخش ارتودنسی واحد بين الملل دانشگاه شهيد بهشتی در نيمسال دوم 90-91
 • مسئول کتابچه خلاصه مقالات و عضو کميته علمی دهمين کنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران   در سال1391
 • دبير علمی بازآموزی يکروزه انجمن ارتودنتيستهای ايران خرداد 95
 • نماينده EDO  بخش ارتودنسی دانشکده شهيد بهشتی در سال 94-95
 • قائم مقام رياست کنگره شاخه ايرانی انجمن جهانی تحقيقات دندانپزشکی دی ماه 1395
 • سرپرست کميته تحقيقات دانشجويی دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتی از سال 95 تا کنون
 • مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی (EDO) از سال 95 تا کنون
 • دبير علمی اولين همايش مديت نوين مطب دندانپزشکی تير ماه 95
الف- چاپ مقاله در ژورنالهای خارجی
 • The short-term effects of face mask and fixed tongue appliance on maxillary deficiency in growing patients–a randomized clinical trial.Int J Orthod Milwaukee. 2015 Spring;26(1):33-8.
 • Strength of attachment between band and glass ionomer cement Australian Orthodontic J. 2010 Nov;26(2):149-52
 •  Hyrax application as a tooth-borne distractor for maxillary advancement.The journal of craniofacial surgery .july 2011;22(4):1361-6
 • .Treatment of maxillary deficiency by miniplates.ISRN Surg. 2011
ب- سخنرانی در کنگره های خارجی
 • سخنرانی  در انجمن ارتودنتيستهای ایتالیا  ( 22nd International congress,  24-27 november 2010,Firenze  ITALY )
 • پذيرش مقاله برای سخنرانی  در انجمن ارتودنتيستهای اروپا(87th Congress of the European orthodontic society,19-23 june 2011,Istanbul Turkey)
ج- سخنرانی در کنگره های داخلی
 • سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ايران (پنجاه و دومين کنگره ساليانه  انجمن دندانپزشکی ايران ، ارديبهشت 92، تهران)
 • سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ايران (پنجاه و يکمين  کنگره ساليانه  انجمن دندانپزشکی ايران ، ارديبهشت 91، تهران)
 • سخنرانی درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران(دهمين کنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران، آبان 91، تهرا ن)
 • سخنرانی در کنگره انجمن دندانپزشکی ايران(پنجاهمين  کنگره ساليانه  انجمن دندانپزشکی ايران ،23-20 ارديبهشت 90، تهران)
 • سخنرانی درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران (مدرس کارگاه نرم افزار دولفين)(هشتمين کنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران،31-29 ارديبهشت 89، تهران)
د-چاپ پوستر در کنگره های خارجی
 • چاپ پوستر در انجمن ارتودنتيستهای ایتالیا( International congress,  24-27 november 2010,Firenze  ITALY  22nd )
 • چاپ پوستر در انجمن بين المللی تحقيقات دندانپزشکی(3rd International association for dental research, 25-26 December 2008,Tehran IRAN)
ه- چاپ پوستر در کنگره های داخلی
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران(ششمينکنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران،13-9 بهمن 86، تهرا ن)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران(هفتمين کنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران، 30 ارديبهشت-1 خرداد88 ، همدان)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران(هقتمين کنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران، 30 ارديبهشت-1 خرداد88 ، همدان)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران(هشتمينکنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران،31-29 ارديبهشت 89، تهرا ن)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن ارتودنتيستهای ايران(هشتمينکنگره بين المللی انجمن ارتودنتيستهای ايران،31-29 ارديبهشت 89، تهران)
 • چاپ پوستر درکنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ايران(هشتمين کنگره بين المللی انجمن دندانپزشکی کودکان ايران ، 24-26 تير 88،تهران)
و-چاپ کتاب
 • همکار تاليف و گرد آورنده کتاب راديولوژی دهان و فک و صورت( انتشارات وچاپ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران-1382)
ز- ثبت اختراع
 • دستگاه زبانی ثابت برای درمان رشد ناقص فک بالا در بيماران مال اکلوژن کلاس سه(شماره ثبت :   72049  –  01/08/1390)